Dzień Kobiet w naszej gminie

W dniu 8 marca w sali widowiskowej GOK w Będzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łękna, Będzinka, Kiszkowa, Komór, Skrzeszewa, Śmiechowa – Borkowic, OSP Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczestniczyło ponad 170 pań z terenu całej gminy. Z tradycją tego dnia zapoznał uczestników sołtys Będzina p. Kazimierz Białek i radny z Kiszkowa p. Staniak Bogdan. Podczas uroczystości Wójt Gminy p. Henryk Broda złożył życzenia wszystkim kobietom podkreślając ich rolę i znaczenie w funkcjonowaniu społeczeństwa gminy przede wszystkim jako lokalnych liderów / w ponad 2/3 sołectw, sołtysami są panie/ oraz w wychowaniu i nauce dzieci i młodego pokolenia obywateli. Wspólnie ze strażakami z jednostki OSP w Będzinie wręczył każdej z pań kwiaty , czekolady i laurki wykonane przez dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez placówki kultury. Dzielił również wspólnie z sołtysami i strażakami olbrzymi, piękny i bardzo smaczny tort ufundowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Będzino p. Andrzeja Nożykowskiego. W trakcie spotkania p. Ela Góral Radna Rady Powiatu ufundowała i przeprowadziła zabawę /loterię/ podczas której, każda z pań mogła wylosować dla siebie drobny upominek.

Dla uczestniczek spotkania przygrywała Kapela „Swaty” działająca przy GOK w Będzinie umilając czas występami i wspólnym śpiewaniem . Z programem artystycznym zaprezentował się Teatr Seniora „Zwierciadło” działający przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie pod kierunkiem p. Krzysztofa Rotnickiego. Również swoje umiejętności pokazał zespół „Kwiaty polskie” z Tymienia przedstawiając krótki program kabaretowy oraz kilka popularnych piosenek.

Życzymy paniom nie tylko w dniu ich święta – zdrowia, radości i jak najwięcej spokoju w codzienny przezwyciężaniu i rozwiązywaniu różnych problemów życiowych.

Chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu imprezy a w szczególności:

– Wójtowi Gminy Będzino p. Henrykowi Brodzie za ufundowanie i wręczenie kwiatów dla każdej pani uczestniczącej w imprezie,

– Przewodniczącemu Rady Gminy Będzino p. Andrzejowi Nożykowskiemu za ufundowanie tortu,

– Radnej Powiatu Koszalińskiego p. Eli Góral za ufundowanie i przeprowadzenie loterii fantowej,

– Radzie Nadzorczej i kierownictwu Banku Spółdzielczego w Będzinie za wsparcie finansowe uroczystości Dnia Kobiet,

– Jednostce OSP Będzino za ufundowanie czekolad i pomoc organizacyjną w trakcie imprezy,

– dla Rad Sołeckich – Będzina, Będzinka, Kiszkowa, Słowienkowa, Łękna, Komór, Skrzeszewa, Borkowic-Śmiechowa, Dobrego i Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast,

– dla pracowników Domu Kultury w Będzinie za przygotowanie i przebieg organizacyjny imprezy,

– dla kapeli „Swaty”, Teatru Seniora „Zwierciadło”, zespołu „Kwiaty polskie” za artystyczne uświetnienie przebiegu uroczystości.

Dyrektor GOK

Jerzy Łuczak

opublikowano 10 marca 2012