W dniu 24 maja 2013r. w sali Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki. Imprezę otworzył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak składając życzenia przybyłym mamom i tatom. Odczytał również pismo Wójta Gminy Będzino  Henryka Brody i Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Nożykowskiego wystosowane do matek z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności oraz podziękowaniami za ich trud włożony w wychowanie młodego pokolenia obywateli naszej gminy.

Imprezę uświetniły występy dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej  z Dobrzycy oraz występ zespołu pieśni i tańca „Kalina” z WDK Dobrzyca  Wprowadziło to wszystkich obecnych w nastrój pełen radości i miłości – bo to święto ma na celu pokazanie,  jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni matka. Na uroczystości nie zabrakło owoców i napojów oraz pysznych ciast, które upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy.

Po występach wszystkie mamy i ojcowie otrzymali laurki wykonane przez dzieci z placówek kultury terenu gminy oraz szkoły i oddziału przedszkolnego z Dobrzycy.

Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy za przygotowanie programu artystycznego oraz paniom z KGW Dobrzyca za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu całej imprezy.

Spotkania z okazji Dnia Matki odbywały się również w innych placówkach terenu naszej gminy. W dniu 23 maja odbyły się min. uroczystości w Domu Ludowym w Tymieniu  natomiast  w  dniu 25 maja rola matek została wyeksponowana i podkreślona  przez Wójta Gminy  Henryka Brodę na festynie wiejskim w Strzepowie.