Dzień Osadnika w Dobrzycy [fotorelacja]

Projekt „Lokalni poszukiwacze na tropie będzińskiej historii” realizowany jest w gminie Będzino od 1 maja do końca października. Jego realizacja jest możliwa dzięki 23 tys. zł dofinansowania z Muzeum Historii Polskiej w ramach programu Patriotyzm Jutra. Całkowita wartość projektu wynosi 29 tys. zł.

Jednym z najważniejszych działań była organizacja Dnia Osadnika w Dobrzycy. Impreza odbyła się 6 października w tutejszym Domu Kultury. Dzień Osadnika cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób starszych. Sala wręcz „pękała w szwach”. Zaprezentowano audiomapę, na której znajdują się wywiady przeprowadzone z osadnikami i ich rodzinami – www.osadnicy.bedzino.pl. Na portalu powstał album ze zdjęciami w wersji elektronicznej.

Przy kościele parafialnym w Dobrzycy zasadzono Drzewko Osadnika, które już na wiele wiele lat będzie przypominać o tym wydarzeniu oraz upamiętni lokalną historię. Jedną z części programu Dnia Osadnika był koncert oraz występy zespołów ludowych z terenu gminy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy przygotowały poczęstunek – obiad, sałatki i ciasta. Była wspólna dyskusji oraz wspomnienia.

Specjalnie na Dzień Osadnika grupa teatralna Agrafka ze Strachomina przygotowała inscenizację dopasowaną do tematyki imprezy. Była okazja do zapoznania się z wystawą przygotowaną przez Studio Historyczne Huzar z Sianowa. Dzięki tym działaniom pierwsi mieszkańcy gminy poczuli, że to ich święto. Podziękowali za pielęgnowanie tradycji i historii, a sami zostali nagrodzeni Medalem Osadnika za kultywowanie i wkład w powojenną historię gminy. Ostatnim etapem projektu jest przeprowadzenie lekcji w 4 szkołach podstawowych. Dzieci zapoznają się z historią osadnictwa ziemi będzińskiej, za pomocą audiomapy, albumu oraz innych materiałów zgromadzonych przez lokalnego historyka.