Dzień Sołtysa w Gminie Będzino

W miniony piątek obchodzono w Będzinie Dzień Sołtysa. Jest to doroczne święto, dzięki któremu możemy docenić pracę i wysiłek, jaki władają nasi sołtysi na rzecz rozwoju sołectw. Wspierają ich w tym rady sołeckie i aktywni mieszkańcy.

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem sołtysów, wójt Gminy Będzino Sylwii Halamy, Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Nożykowskiego i kierowników: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zakładu Komunalnego.

Pani wójt podziękowała zebranym sołtysom za ich wysiłek, nie zapominając o ważnej roli, jaką pełnią też rady sołeckie. Każdy z naszych sołtysów obecny na zebraniu otrzymał pamiątkowy upominek i okolicznościowe życzenia. Sołtysi otrzymali też pisemne życzenia od posła RP Piotra Zientarskiego, do których załączono egzemplarze “Poradnika sołtysa i radnego na rok 2023”.

W trakcie spotkania rozmawiano o drogach, problemach sołectw, inwestycjach i planach rozwoju oraz możliwościach pozyskiwania zewnętrznych, tzw “miękkich funduszy”. Wójt Sylwia Halama przedstawiła zebranym informacje o stanie naborów i składanych wnioskach na dofinansowanie. Wspomniała m.in. o przetargach na realizację stref rekreacji, ogłoszonym naborze na zabytki, modernizacji dróg (złożono aż 7 wniosków w stosunkowo krótkim czasie), planie budowy żłobka w Będzinie. Rozmawiano także o przyszłym funkcjonowaniu PSZOK, poruszano tematy nawierzchni dróg i przystanków autobusowych.

Święto Sołtysa w naszej gminie obchodzono dzień wcześniej, gdyż właściwego dnia, tj. 11 marca, sołtysi z Będzina wzięli udział w Powiatowym Dniu Sołtysa, które odbyło się w Warninie (gm. Biesiekierz). Spotkali się tam sołtysi z całego powiatu, zaś jednym z punktów programu było zwiedzanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w tej miejscowości. Warto wspomnieć, że jedną z nauczycielek tam pracujących (która omawiała też prezentację dotyczącą ośrodka podczas spotkania) jest Pani Agnieszka Szeląg, która związana jest z Będzinem. W naszej gminie prowadzi popularne miejsce warsztatów i spotkań- “Dobrzycówkę”.