Dzień Sołtysa w Gminie Będzino

Dnia 11 marca bieżącego roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino, z okazji Dnia Sołtysa odbyło się uroczyste spotkanie sołtysów  z terenu naszej gminy.  Wójt Mariusz Jaroniewski odczytał życzenia Prezydenta Polski  Andrzeja Dudy oraz Prezesa ARiMR, Tomasza Nowakowskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Grudzień  natomiast humorystycznym wierszem podziękowała sołtysom za ich pracę oraz wręczyła drobne upominki. Korzystając z okazji,  Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski przekazując podziękowania za współpracę  podkreślił, że każdy sołtys jest opiekunem i gospodarzem swojego sołectwa, więc życzy , aby mandat zaufania procentował wspólnymi sukcesami całej społeczności.  Sołtysi otrzymali słodkie upominki oraz kubki termiczne.

Wójt zaproponował wysłuchanie bieżących komunikatów związanych z funkcjonowaniem Urzędu. Przedstawiona została informacja dotycząca zasad instalowania fotowoltaiki, a także zasad poboru opłat za odpady komunalne. W związku z tym, iż rok 2020 został ogłoszony rokiem samorządu terytorialnego,  Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika zwrócił się z prośbą , żeby sołtysi  na swoich spotkaniach podkreślali znaczenie samorządu terytorialnego w Polsce, aby włączyli się z propozycjami obchodów 30 – lecia samorządu na terenie naszej gminy.

Na zakończenie Wójt podziękował sołtysom za udział i zaprosił ich na kolejne spotkanie.

opublikowano 12 marca 2020