Efekty Grantów Sołeckich 2022 w Będzinie i Stoisławiu już dostępne

Sołectwo Będzino i Stoisław jako tegoroczni beneficjenci cieszącego się ogromną popularnością od lat konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie 2022” właśnie zakończyli pracę nad swoimi projektami. W wyniku uzyskanego dofinansowania w łącznej kwocie 30 tys. zł (po 15 tys. zł dla każdego z sołectw) doposażone zostały dwie strefy rekreacji. W Stoisławiu plac zabaw dla dzieci uzupełniony został o dwa nowe urządzenia: karuzelę tarczową oraz linarium w kształcie piramidy. Z kolei teren na tzw. Zakolu w Będzinie  zyskał zestaw sprawnościowy do tzw. street workout’u służący do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz rekreacji sportowej, o który upominała się lokalna młodzież. Obie inwestycje przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa Będzino i Stoisław, podniosą atrakcyjność form spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w tych miejscowościach i zachęcą mieszkańców do aktywności.

Zadanie dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Programu „Granty Sołeckie 2022”.

Będzino

 

Stoisław

opublikowano 23 listopada 2022