Egzamin ósmoklasisty

W dniach 25-27 maja 2021 r. w całej Polsce odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Tak jak dotychczas, będzie miał on formę wyłącznie pisemną i będzie zawierać zarówno pytania zamknięte (testowe) jak i otwarte. Egzamin pisany jest z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego.
Egzamin ósmoklasisty każdego dnia rozpoczynać się będzie o godzinie 9 rano. Jego dokładny harmonogram prezentuje się w tym roku następująco:
– 25 maja (wtorek) – Język polski, czas: 120 minut,
– 26 maja (środa) – matematyka, czas: 100 minut,
– 27 maja (czwartek) – język obcy nowożytny, czas: 90 minut.
Uczniom, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, czas na wypełnienie sprawdzianów może zostać wydłużony: w przypadku języka polskiego o 60 minut, w przypadku matematyki o 50 minut, a w przypadku języka obcego o 45 minut.
W gminie Będzino do egzaminu w czterech szkołach przystąpi łącznie 83 uczniów: 81 uczniów zdawać będzie egzamin z języka angielskiego i dwoje z języka niemieckiego.
Choć egzaminu tego nie można nie zdać, od jego wyników zależeć może przyjęcie do wybranej szkoły średniej.
Wszystkim Uczniom serdecznie życzymy powodzenia i uzyskania jak najlepszych wyników!

opublikowano 24 maja 2021