Pani  Elżbieta Kudełko z domu Masiak urodziła się 17 maja 1963 r. w Kołobrzegu. Po zdaniu matury w 1982 roku w Liceum Ekonomicznym w Koszalinie, rozpoczęła pracę jako nauczyciel  w Państwowym Przedszkolu nr 5  w Koszalinie. W tym czasie zdobywała wykształcenie pedagogiczne na Wydziale Zaocznym Zespołu Szkół Pedagogicznych w Koszalinie. We wrześniu 1984 r. przeniosła swoje życie zawodowe do Będzina, zostając nauczycielem naszego gminnego przedszkola. W 1985 r. pełniła obowiązki dyrektora, a od 1990 r.       do tej niezwykle smutnej dla nas wszystkich chwili, była jego dyrektorem przez kilka kadencji.

W  2003 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny ,,Zarządzanie Oświatą”, a w 2004 r. uzyskała tytuł magistra pedagogiki w zakresie  wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pani Elżbieta Kudełko była bardzo aktywnym dyrektorem i nauczycielem. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się ze swoimi współpracownikami. Za swoją pracę zawsze uzyskiwała ocenę wyróżniającą i liczne nagrody oświatowe.

Bardzo dobrze współpracowała z rodzicami, a owocem tej współpracy były dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz ciągłe dbanie o wygląd placówki i jej wyposażenia.  Pozyskała grono przyjaciół Przedszkola, sponsorów. Ujmowała ludzi swoją serdecznością i uśmiechem, dla każdego znalazła chwilę czasu. Była lubiana i kochana przez przedszkolaków.

Gdy latem 2015 r. Pani Ela zachorowała, nie przypuszczaliśmy, że przegra z tą okrutną chorobą. Dzieliła swój czas na walkę z nią, rodzinę i pracę. Odeszła, pogrążając w smutku córkę Martę, męża Andrzeja,  rodzinę i nas wszystkich.

Pożegnaliśmy Naszą Przyjaciółkę, Wspaniałą Dyrektor, Oddanego swojej pracy Nauczyciela, skromnego człowieka, który żył i pracował wśród nas i z nami. Droga Elu – Będziesz żyła, w naszej pamięci na zawsze… Spoczywaj w pokoju!!!