Fabryka Kompetencji Kluczowych dla uczniów SP Dobrzyca i SP Tymień

W dniu 01.08.2019r. podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: 5 428 791,72 zł przy ogólnej wartości projektu wynoszącej: 6 031 990,80 zł.

Jego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

W skład partnerstwa, które wspólnie opracowało projekt, wchodzi 15 samorządów: 13 gmin – Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty ziemskie – białogardzki i kołobrzeski.

Gmina Będzino otrzyma dofinansowanie w wysokości: 137 430,24zł, przy ogólnej wartości projektu dla gminy wynoszącej: 154 416,00 zł oraz wkładzie własnym wynoszącym 10% wartości projektu w wysokości: 16 051,20zł.

W ramach przedmiotowego projektu w naszych szkołach zostaną wdrożone Programy:

– program kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w zakresie niezbędnym na rynku pracy w Gminie Będzino,

– program rozwoju kompetencji cyfrowych (TIK) w Gminie Będzino.

Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 lat (okres realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2021), dzięki czemu znacząco zmienią się warunki kształcenia ogólnego w szkole.

opublikowano 5 sierpnia 2019