Festyn w Kazimierzu Pomorskim [fotorelacja]

W dniu 16 lipca 2016 r. odbył się pierwszy festyn rodzinny w Kazimierzu Pomorskim. Impreza została zorganizowana przez radnego Andrzeja Jóźwiaka oraz sołtys Weronikę Bączkowską wraz z radą sołecką. W ramach wydarzenia przedstawicielka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie przedstawiła prezentację nt. najważniejszych zagrożeń występujących na wsi oraz podczas pracy w rolnictwie. Celem jej było upowszechnienie wśród mieszkańców wsi wiedzy o zagrożeniach, przyczynach wypadków oraz zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Następnie rolnicy wzięli udział w teście konkursowym nt. bhp na wsi, przygotowanym przez KRUS. Wyłoniono zwycięzców, którym wręczono nagrody rzeczowe związane z bezpieczną pracą w gospodarstwie rolnym. Atrakcją imprezy był również pokaz ratowniczy strażaków ochotników z Będzina.

Dla dzieci zorganizowano liczne niespodzianki – dmuchany zamek, malowanie twarzy i in. Największą popularnością cieszył się Pchli targ zorganizowany przez Radną Rady Powiatu Koszalińskiego Panią Elżbietę Góral.  Główną nagrodą był rower ufundowany przez sympatyków PSL w Będzinie. Organizatorzy imprezy zadbali również o bogato zaopatrzony bufet i oprawę muzyczną, którą zapewnił Zespół „WiAS” z Koszalina. Atmosfera festynu była fantastyczna, nie zabrakło atrakcji dla każdego, a przede wszystkim mieszkańców Kazimierza Pomorskiego.

Organizatorzy festynu składają serdeczne podziękowania dla sponsorów, bez których zorganizowanie imprezy byłoby niemożliwe: Panu Wójtowi – Henrykowi Brodzie, radnej powiatu koszalińskiego –Pani Elżbiecie Góral, Państwu Kruk, Radzie Sołeckiej Sołectwa Łekno, Gminnemu Zarządowi PSL w Będzinie, GOK w Będzinie, OSP w Będzinie, Paniom Annie i Agnieszce Kwiatkowskim oraz KRUS Koszalin. Impreza w dużej mierze została sfinansowana ze środków własnych organizatorów oraz ze środków funduszu sołeckiego.