Gmina Będzino otrzyma 1 960 000,00 zł dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Tymień – Strachomino.

Gmina Będzino otrzyma 1 960 000,00 zł dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Tymień – Strachomino.

Dnia 14.04.2022r. premier Mateusz Morawiecki wspólnie z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Pawłem Szefernakerem ogłosili wyniki naboru Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych -edycja III.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi w popegeerowskiej miejscowości Tymień w gminie Będzino. Stanowi ona odcinek drogi gminnej nr 100020Z, pomiędzy miejscowościami Tymień i Strachomino na odcinku od działki drogi krajowej 11, na odcinku o długości 998 m. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 713 m o szerokości od 6,0 do 7,2 m, jezdni o nawierzchni z płyt żelbetowych o szerokości  3,5 m na długości 285 m, mijanek o szerokości 5,5 m, ciągów pieszo – rowerowych o szerokości 2,0 m oddzielonych od drogi pasem zieleni, poboczy gruntowych po obu stronach jezdni oraz przebudowy rowów przydrożnych.

Przewidywana wartość inwestycji : 2 000 000,00 ZŁ

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 1 960 000,00 ZŁ (98% planowanych kosztów)

opublikowano 17 lipca 2022