Gmina Będzino z dotacją w wysokości 20 tys. zł na Koła Gospodyń Wiejskich!

Wszyscy wiemy, jak ważnym elementem funkcjonowania naszej gminy są Koła Gospodyń Wiejskich. W Będzinie mamy ich aż siedem. Miło nam oznajmić, że sześciu z nich, które było zainteresowane ujęciem we wniosku, właśnie przyznano dotację w łącznej wysokości 20 tys. zł.

Powyższe miało miejsce w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze  środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Nasza gmina wystąpiła z propozycją realizacji zadania “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia”, które ma być realizowane od marca do końca września bieżącego roku. Inicjatywa ta z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i podniesie ich świadomość w tych ważnych dla życia i zdrowia kwestiach.

 

Dzięki temu, zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie dla wspomnianych sześciu Kół w gminie Będzino z miejscowości: Strzepowo, Strachomino, Dobrzyca, Dobre, Będzino oraz Komory. W ramach projektu odbędą  się spotkania i prelekcje dotyczące tematyki bezpieczeństwa, m.in.  zakresu bezpieczeństwa drogowego, w gospodarstwach rolnych, w gospodarstwach domowych w okresie grzewczym czy tematu przemocy domowej. W ramach przyznanej dotacji Koła nabędą wskazane przez siebie wcześniej według posiadanych potrzeb wyposażenie np. grill gazowy, ekspres do kawy, garnki, warnik, aparat fotograficzny, multimedialny sprzęt szkoleniowy, nagłośnienie czy obrusy.

Członkiniom i członkom Kół serdecznie gratulujemy przyznanej dotacji, a mieszkańców już dziś zapraszamy na organizowane w najbliższych miesiącach spotkania, o których poinformujemy osobnymi komunikatami.

opublikowano 14 marca 2023