Część kosztów wyposażenia boiska w Tymieniu pokryją fundusze Urzędu Marszałkowskiego. Umowę o dofinansowanie podpisał Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Robert Grzywacz.

Gmina Będzino przeznaczy środki na zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Tymieniu. Inwestycję wyceniono na 40 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 18,3 tys. zł. W ramach dofinansowania zakupione zostaną bramki, piłkochwyty, wiaty stadionowe, siedziska dla kibiców oraz wykonane zostanie ogrodzenie boiska. Na pokrycie części kosztów budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w regionie Urząd Marszałkowski zaplanował w 2016 roku 1 mln zł. Ze środków tych skorzysta w sumie blisko 60 samorządów z Pomorza Zachodniego. „Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej” to przedsięwzięcie w całości finansowane z budżetu województwa. Wsparcie skierowane dla lokalnych samorządów w larach 2002, 2005-2008 i ponownie od 2014 roku sięgnęło dotychczas blisko 3,5 mln zł. Umożliwiło modernizację ponad 270 obiektów w regionie.