W dniu 25 maja 2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki wspólnie zorganizowana przez Szkołę Podstawową, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy.

Imprezę otworzył Wójt Gminy p. Henryk Broda składając najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności i radości. Imprezę uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy z okolicznościowymi wierszami i piosenkami wykonanymi również w języku angielskim. Kolejnym elementem imprezy była część artystyczna przygotowana przez dzieci z Domu Kultury, które zaprezentowały się w  skeczu, następnie odbył się quiz przygotowany i przeprowadzony przez p. Elżbietę Piskorz.  Wzięło w nim udział 5 mam i 5 ojców a pytania były dowcipne, żartobliwe wzbudzając wśród uczestników jak i publiczności wiele emocji, śmiechu i radości.

Na zakończenie wystąpiła kapela zespołu ludowego „Kalina” prezentując kilka swoich utworów.  Przybyłe na imprezę mamy i ojcowie poczęstowani zostali swojskimi wypiekami, owocami,  kawą i herbatą przygotowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Po występach wszystkie mamy i ojcowie otrzymali laurki wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobrzycy oraz pięknie wykonane własnoręcznie kwiatki od dzieci i młodzieży z Domu Kultury w Dobrzycy. Dziękujemy tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu imprezy, a w szczególności: dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy za przygotowanie programu artystycznego, mamom i instruktorom ze świetlic za wypieki oraz paniom z KGW Dobrzyca za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu całej imprezy.