Gminny Zakład Komunalny poszukuje pracowników

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie ogłasza konkursy na poniższe stanowiska:
– Konkurs na stanowisko do spraw kadr i płac w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Będzinie.
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko do spraw kadr i płac w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Będzinie.
Szczegółowe informacje na stronie:
– Konkurs na Głównego Księgowego w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Będzinie.
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Będzinie.
Szczegółowe informacje na stronie:

opublikowano 7 sierpnia 2023