Trwa nabór do X. edycji programu „Działaj Lokalnie”. W tym roku wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Można uzyskać nawet  do 6 tys. zł dofinansowania. Termin składania wniosków kończy się 16 czerwca. Więcej informacji na stronie www.dzialajlokalnie.pl, pod numerem telefonu 94 3478205 lub adresem: marta.czerwinska@ndsfund.org i urszula.sadlowska@ndsfund.org

Wnioski można też składać do programu „Społecznik”. Jest to program grantowy, który ma by  maksymalnie odformalizowany. Kierowany jest do organizacji pozarządowych lub grup  nieformalnych co najmniej trzyosobowych, reprezentowanych przez organizację pozarządową. Aplikować można o kwotę do 3 tys. zł w ramach działań integrujących mieszkańców. Nabór wniosków prowadzony jest do 21.08.2017 r. Szczegółowe informacje i dokumentacja są do pobrania na stronie: www.karrsa.eu/program-spolecznik/.
9 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie UG odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. programu Społecznik!