Granty sołeckie 2020

Gmina Będzino stara się podejmować wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju lub poprawy istniejącej infrastruktury, integracji społeczności lokalnej angażując w realizację mieszkańców naszych miejscowości, jak również zaspokajać potrzeby zgłaszane przez naszych mieszkańców, a mające na celu poprawę jakości życia i bezpieczeństwa publicznego. Mając powyższe na uwadze przy współpracy sołectw i pracowników urzędu w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2020” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zgłoszenia wysłało 3 sołectwa. Nagrodą w konkursie była możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł, na zgłoszony do realizacji pomysł.

W Gminie Będzino trzy sołectwa otrzymały dofinansowanie na realizację swoich pomysłów:

Sołectwo Dobre – projekt pt. „Integrowanie  przez  działanie w Dobrem”

Sołectwo Łekno – projekt pt. „Zdrowo i oświatowo w Łeknie”

Sołectwo Śmiechów/Borkowice – projekt pt. „Strefa  rekreacji w miejscowości Borkowice”

Dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na terenie naszej gminy powstały trzy dobrze zaprojektowane przestrzenie publiczne, miejsca integracji społecznej. W realizację projektów zaangażowali się mieszkańcy poszczególnych sołectw, dzięki czemu sprawnie i szybko wszystko przebiegło. Dziękujemy Sołtysom poszczególnych sołectw za zdopingowanie swoich mieszkańców do pomocy w realizacji projektów, a co najważniejsze dziękujemy za pomysły.

 

 

opublikowano 19 listopada 2020