W dniu 27 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Granty Sołeckie 2022”. W konkursie wyłoniono 180 inicjatyw sołeckich z gmin województwa zachodniopomorskiego (maksymalnie dwie inicjatywy sołeckie w danej gminie). W bieżącej edycji na konkurs wpłynęło łącznie 354 projektów. Spośród ofert przesłanych przez sołectwa z terenu naszej gminy dofinansowanie uzyskało sołectwo Będzino – pozycja rankingowa nr 128/354 oraz sołectwo Stosiław – pozycja rankingowa nr 139/354.

Dzięki wsparciu w ramach konkursu w Będzinie zostanie  utworzony „Park Street Workout”,  służący do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz do rekreacji sportowej, z którego korzystać będzie mogła młodzież oraz dorośli. W Stoisławiu zaplanowano natomiast  doposażenie placu zabaw w piramidę linową oraz karuzelę tarczową. Mamy nadzieję , że obie inwestycje podniosą atrakcyjność spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu i zachęcą mieszkańców do aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Gratulujemy laureatom!