Granty Sołeckie 2022

W dniu 22 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino zostały podpisane umowy przez pełniącą funkcję wójta Panią Sylwie Halama oraz Pana Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja dotyczące przyznania Grantów Sołeckich 2022 dla dwóch sołectw z Gminy Będzino:
Stoisław – doposażenie placu zabaw,
Będzino – utworzenie miejsca rekreacji sportowej.