“Granty sołeckie 2023” dla Gminy Będzino

“Granty sołeckie 2023” przyznane! Jest już dostępna lista rankingowa, na której znajdują się nasze dwa sołectwa. Sołectwo Łekno otrzyma grant w wysokości 15 tys. zł na “adaptację istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno”.
Dzięki temu, możliwe będzie zaadoptowanie garażu przy Szkole Podstawowej w Łeknie na potrzeby lokalnej społeczności Łekna, Kazimierza Pomorskiego i Mączna, wchodzących w skład sołectwa. Pozwoli to stworzyć przestrzeń dla spotkań, zebrań sołeckich i wydarzeń sołectwa. Planowane jest odnowienie i pomalowanie pomieszczenia oraz wykonanie nowego pokrycia dachu siłami własnymi mieszkańców, jako praca społeczna.
Natomiast w sołectwie Barnin- Zagaje, dzięki grantowi, będzie możliwa modernizacja drogi w miejscowości Barnin- tu kwota wynosi również 15 tys. zł. Modernizacji poddane będzie 100 m.b. drogi, wliczając w to przygotowanie podłoża, ręczne wyrównanie nawierzchni, położenie podsypki piaskowej i płyt jumbo i uzupełnienie nawierzchni kruszywem. Znaczą część prac wykonywać będą sami mieszkańcy sołectwa.
W tegorocznej edycji wybrano inicjatywy 178 sołectw z całego województwa. Przypomnijmy, że celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.
W tym roku pula środków w konkursie wyniosła 2,67 mln zł. Zgłoszone zostały 302 projekty. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 15 tys. zł. Lista rankingowa konkursu ?Granty Sołeckie 2023? dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.grantysoleckie.wzp.pl .
To już siódma edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa.
www.grantysoleckie.wzp.pl

opublikowano 22 czerwca 2023