I miejsce OSP Dobrzyca

W dniu 1 lipca br. na stadionie sportowym w Biesiekierzu od godz. 10.00 odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP szczebla gminnego i powiatowego dla grup A-mężczyzn oraz C-kobiet. Organizatorem zawodów gminnych był ZG ZOSP PR, powiatowych był ZOP ZOSP RP w Koszalinie, Komenda Miejska PSP w Koszalinie oraz zarząd gminny ZOSP RP Biesiekierz.

W zawodach gminnych wzięły udział 4 drużyny męskie i 2 drużyny kobiece, a w zawodach powiatowych wzięło udział 6 drużyn męskich oraz 4 drużyny kobiece. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy zajęła I miejsce w grupie kobiet oraz I miejsce w grupie mężczyzn! Gratulujemy!

Klasyfikacja końcowa zawodów gminnych:

Grupa A:

1. Biesiekierz
2. Parnowo
3. Warnino
4. Stare Bielice

Grupa C:

1. Parnowo

Klasyfikacja końcowa zawodów powiatowych:

Grupa A:

1. Dobrzyca
2. Będzino
3. Świeszyno
4. Biesiekierz
5. Osieki
6. Niedalino

Grupa C:

1. Dobrzyca
2. Parnowo
3. Świeszyno
4. Niedalino

W rozdaniu pucharów i dyplomów wzięli udział: bryg. Andrzej Kapustyński Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie, druh Roman Budynek Prezes ZOP ZOSP RP Koszalin, Andrzej Leśniewicz Wójt Gminy Biesiekierz.

Zawody przebiegły sprawnie, pogoda nie dopisała, dlatego przeprowadzono tylko ćwiczenia bojowe, przeprowadzenie konkurencji przebiegło bez zakłóceń.
W rozdaniu pucharów i dyplomów wzięli udział: bryg. Andrzej Kapustyński Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie, druh Roman Budynek Prezes ZOP ZOSP RP Koszalin, Andrzej Leśniewicz Wójt Gminy Biesiekierz.

Zawody przebiegły sprawnie, pogoda nie dopisała, dlatego przeprowadzono tylko ćwiczenia bojowe, przeprowadzenie konkurencji przebiegło bez zakłóceń.

opublikowano 3 lipca 2017