W dniu 28 listopada 2014 r. odbyła się I sesja VII kadencji nowowybranej Rady Gminy w Będzinie zwołana przez Komisarza Wyborczego w Koszalinie. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie i przyjęli zaświadczenie o wyborze od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pani Stefanii Woźnickiej. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Andrzej Nożykowski, który pełnił tą funkcję w poprzedniej kadencji. Przeprowadzono również tajne głosowanie na dwóch Wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali Pani Krystyna Najdzion i Pan Adam Gołębiewski. Ślubowanie złożył Wójt Gminy Pan Henryk Broda, który z tą chwilą objął swój urząd. Na tym sesja została zakończona.

[nggallery id=175]