I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

 

     Wójt Gminy Będzino informuje, że od 1 lutego do 28 lutego    producenci rolni mają prawo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132,00 zł na 1 ha użytków rolnych,
  • 48,00 zł na średnią roczną liczbę DJP bydła

Wnioski  wraz z fakturami VAT   stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji   rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022r., do 31 stycznia 2023r. można złożyć lub wysłać na adres Urzędu Gminy w Będzinie.

W przypadkach szczegółowych informacji oraz  potrzeby potwierdzanie kopii faktur za zgodność z oryginałami należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za zwrot podatku akcyzowego Katarzyną Kubicką – pokój nr 15 ( 2 piętro ) lub pod nr telefonu 94 3162 552 , 883 018 036.

       Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania  zwrotu dostępne są w siedzibie urzędu , a także na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2023r.