II Powiatowy Dzień Sołtysa w Parnowie

Kolejny raz święto Sołtysów Powiatu Koszalińskiego odbyło się pod auspicjami Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie. Oczywiście  11 marca br. ale  tym razem w Parnowie w gminie Biesiekierz gdzie zgromadziło się blisko 100 gości.

Program obfitował w występy zespołów lokalnych, a mianowicie „Bursztyny” z gm. Sianów, „Olszyna” z gm. Polanów,  „Swaty” gm. Będzino oraz „Flash Dance” z gm. Biesiekierz. Występy poprzedziły życzenia od samorządowców z Starostą Marianem Hermanowiczem na czele oraz od władz lokalnych i państwowych m.in. od Senatora Piotra Zientarskiego, którego reprezentował asystent  Andrzej Bieliński oraz Posła na Sejm Stefana Romeckiego. Blok tematyczny zawierał szkolenie nt.”Zagród edukacyjnych” prowadzone przez pracowników Zachodniopomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Koszalinie,  Izabellę Dudzińską-Krawczyk i Zbigniewa Trojanowskiego. Zarząd PFS przygotował również pokaz pt.”Minął rok” oraz nagrodził Starostę Powiatu Koszalińskiego statuetką sołtysa wykonaną przez Rzeźbiarza Bolesława Białeckiego z gminy Będzino. Wyróżnieni zostali również członkowie byłego już Zarządu PFS na czele z Urszulą Szewczyk Honorową Prezes Powiatowego Forum Sołtysów, a także Pani Sołtys Czesława Borowik z Sołectwa Dobiesławiec w gminie Będzino. Wszystkie te atrakcję mogły odbyć się dzięki uprzejmości Pani Sołtys Sołectwa Parnowo Lidii Jusiel oraz Wójta Gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicza. Podziękowania należą się również zespołom i Kołu Gospodyń Wiejskich w Parnowie. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.