II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 MAJA 2023 r. należy dokonać wpłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu .

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

opublikowano 29 maja 2023