Trwa realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Będzino. Wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma „Zakład Ogólnobudowlany Witold Żmuda Trzebiatowski z siedzibą w Miastku zajmuje się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest ze zgłoszonych do programu 42 posesji.

W 2012 roku Gmina Bedzino uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Planowana jest utylizacja 5 368 m2 tj. 67,1 Mg wyrobów. Prace mają być zakończone do 20.10.2012 r. Właścicieli posesji zakwalifikowanych do realizacji programu prosimy o bieżącą współpracę z firmą wykonującą demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.