Informacja dot. opadów

Szanowni Mieszkańcy,
Od stycznia 2015 roku, Uchwałą NR XLIV/313/14 z dnia 21 października 2014 r. Rady Gminy w Będzinie zostały zmienione stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą stawki opłaty, mieszkańcom zostały wysłane zawiadomienia o wysokości nowej opłaty jaką należy uiszczać. Jednakże w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, Wójt Gminy Będzino jest zobowiązany do wydania decyzji określającej wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. Mieszkańcom, którzy nie uiszczali opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (lub w obowiązującym terminie) podanej w zawiadomieniu zostaną przesłane postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty a następnie decyzja określająca wysokość opłaty.

Wszelkich Informacji udzieli Państwu Pani Mariola Kusyk pok. nr 15, e – mail m.kusyk@bedzino.pl, tel. (94) 3162 – 551