Informacja dot. przebiegu XXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z kononawirusem SARS-CoV2 pomimo ustawowego prawa mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie XXVII sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie gminy, a nie przez osobisty udział w sesji. Z porządku najbliższej sesji obrad planuje się wykreślenie punktu Wolna trybuna. Osoby, które będą brały udział w sesji proszone są o przestrzeganie obostrzeń, w tym noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego.