Informacja dotycząca zakupu węgla

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy oraz towarzyszące jej rozporządzenia – w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego po złożeniu stosownego wniosku (wniosek do pobrania). Po podpisaniu przez gminę Będzino umowy z przedsiębiorcą zostanie wskazany punkt w którym, po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta gminy Będzino, będzie można zakupić węgiel.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2.11.2022r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U.2022.2238), ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023r.

wnioesk-o-tani-wegiel-37598772

opublikowano 4 listopada 2022