INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej
w Będzinie

DOTYCZĄCA SKŁADU KOMISJI, SIEDZIBY ORAZ O DYŻURACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W BĘDZINIE

1. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BĘDZINIE:

1. Zbigniew Mieczysław Sikorski – Przewodniczący
2. Beata Mariola Krasowska – Zastępca przewodniczącego
3. Renata Joanna Buchowiecka – członek
4. Magdalena Daria Czechowska – członek
5. Grażyna Gabriela Cieślik – członek
6. Mateusz Dębowski – członek
7. Robert Mastalerz – członek
8. Ewa Nawrocka – członek
9. Paulina Magdalena Sykuła – członek

2. SIEDZIBA KOMISJI

Urząd Gminy Będzino
76-037 Będzino 19
sala nr 14 – I piętro

3.HARMONOGRAM DYŻURÓW:

1) 13.09.2018 r. od godz. 13:00 do godz. 18:00

2) 14.09.2018r. od godz. 13:00 do godz. 18:00

3) 15.09.2018 r. od godz. 09:00 do godz. 13:00

4) 17.09.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 24:00

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie

Zbigniew Sikorski

opublikowano 12 września 2018