INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koszalinie I

z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Będzino obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koszalinie I informuje, co następuje:

  1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  1. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 3,

– Nr 2, w liczbie 3,

– Nr 3, w liczbie 3,

– Nr 4, w liczbie 3,

– Nr 5, w liczbie 3,

– Nr 6, w liczbie 3,

  1. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 3,

– Nr 2, w liczbie 3,

– Nr 3, w liczbie 3,

– Nr 4, w liczbie 3,

– Nr 5, w liczbie 4,

– Nr 6, w liczbie 4,

      2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie.

      3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 Komisarz Wyborczy
w Koszalinie I

 Marek Mazur

opublikowano 24 września 2018