Informacja nt. Podatku akcyzowego

W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr Fgr. 075-1/12/61 z dnia 04.01.2012r. Wójt Gminy Będzino informuje, że z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w 2012 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w terminach:

 •    od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012r.,

 •    od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminie :

•    2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

•    1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej została określona w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r.  wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.

Ponadto informuję, że będzie obowiązywać nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Będzino

Henryk Broda

opublikowano 18 stycznia 2012