Informacja o nowym okresie zasiłkowym w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy tj. 2021/2022 są  przyjmowane od:

  • 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną:

za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://emptia.mpips.gov.pl/,

przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

  • 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej (tradycyjnej) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez skorzystanie ze skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku Ośrodka

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. – co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

  • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niz do 31 lipca 2021r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r.,ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021r.,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia,przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia,a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
  • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach,świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Szczegółowe informacje – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie tel: 94 3162337 wew. 21