Wójt Gminy Będzino informuje, że w związku ze szkoleniem pracowników tutejszego urzędu w dniu 26.10.2016 roku interesanci przyjmowani będą do godziny 14:00. Do godziny 15:00 czynne będzie wyłącznie biuro podawcze  (Sekretariat I piętro, pokój nr 12).

Z poważaniem

Henryk Broda – Wójt Gminy Będzino