Informacja o uruchomieniu procedury przetargowej na wybór operatora RIPOK przez miasto Koszalin

Link do przetargu – otwórz