Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej – grunty rolne dz. nr 219 część o pow. 3,3300 ha obręb ewidencyjny Będzino