INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości