Informacja od Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie

W związku z otrzymaną informacją od Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w sprawie obowiązkowej rejestracji  producentów produkcji podstawowej żywności pochodzenia roślinnego, Wójt Gminy Będzino informuje rolników prowadzących produkcję podstawową  żywności pochodzenia roślinnego o obowiązku rejestracji na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wymagań rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Ustawa o żywności i żywieniu

opublikowano 9 maja 2014