Informacja przypominająca o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2020r. dla osób fizycznych