Informacja w sprawie przydatności do spożycia wody w miejscowości Dobrzyca