INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA SKIEROWAŃ DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOSCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że rozpoczyna wydawanie skierowań uprawniających  do otrzymania żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

Za wydawanie żywności odpowiada Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie. O terminie wydawania żywności będziemy Państwa informować wkrótce. Zaznaczamy: podstawą wydania żywności jest skierowanie.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Rafał Turlej

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie

opublikowano 16 listopada 2020