Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną przez urzędnika wyborczego Panią Danutę Malinowską – e-mailem na adres urz-320901-1@pkw.gov.pl ​ w dniach 20.05., 21.05., 22.05.2020r. do godziny 15-tej, w formie skanu, bez wymaganego podpisu elektronicznego (przy czym oryginał zgłoszenia powinien być dostarczony do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną) lub osobistego złożenia zgłoszenia (poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Będzino).

Urzędnik Wyborczy Gminy Będzino

Danuta Malinowska