W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii oraz zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. (znak pisma: ZPOW-571-32/20), Urząd Gminy w Będzinie informuję, że zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., może odbyć się w następujący sposób:

  • poprzez złożenie zgłoszenia drogą elektroniczną – mailem (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.), na adres pocztowy urz-320901-1@pkw.gov.pl w formie skanu, bez wymaganego podpisu elektronicznego, przy czym oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19 tradycyjną pocztą,
  • osobiste złożenie zgłoszenia, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Będzinie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem, za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmująca zgłoszenie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Proszę zwrócić uwagę na poprawność i czytelność wypełnienia zgłoszeń, podanie numeru telefonu do kandydata i złożenie przez kandydata podpisu.

Dyżur Urzędnika Wyborczego:

W dniach 03.04.2020 r. -10.04.2020 r. Pani Danuta Malinowska – Urzędnik Wyborczy w Gminie Będzino, będzie pełniła telefoniczny dyżur pod nr telefonu: 796 932 153.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod nr tel.

796 932 153.