Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o metodzie zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

opublikowano 15 lipca 2020