Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o metodzie zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

 

Wniosek o oszacowanie szkód