Wójt Gminy w Będzinie informuje, że nie zostały zmienione stawki w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych na rok 2015.