Informacja Wójta Gminy Będzino o możliwości złożenia deklaracji zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe (węgiel kamienny) w ramach zakupu preferencyjnego

Informacja Wójta Gminy Będzino

o możliwości złożenia deklaracji zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe (węgiel kamienny) w ramach zakupu preferencyjnego

 

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na paliwo stałe – węgiel kamienny na sezon grzewczy 2022/2023.

Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Będzino na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania
w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Naszej Gminy.

Niezbędnym warunkiem jest zgłoszenie do CEEB  (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zainstalowanego i eksploatowanego źródła ciepła  opalanego węglem i paliwami węglopochodnymi.
Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego
(z podaniem asortymentu, adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Będzinie osobiście (Punkt Informacyjny),  lub e-mailem na adres: wegiel@bedzino.pl w tytule proszę wpisać ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL.

W przypadku złożenia zapotrzebowania drogą mailową prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych oraz preferowanej liczby ton.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 24 października do godziny 12:00.