Informacja z działalności placówki Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie.

Informujemy, że placówka wsparcia dziennego, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie w nowym roku 2022 kontynuuje swoją działalność.
Dom zapewnia podopiecznym zajęcia rozwijające zainteresowania, włączające w życie kulturalne czy sportowo-rekreacyjne.
Staramy podążać za zmieniającymi się potrzebami mieszkańców, a te wskazywały wyraźnie na potrzebę podjęcia pewnych zmian. Dokładamy wszelkich starań, aby w ośrodku zadbano o stworzenie rodzinnej, domowej atmosfery. Potrzeby osób z niepełnosprawnościami realizowane są z wielką troskliwością.
Niewątpliwie 2021 rok przyniósł nam wszystkim wiele wyzwań i niespodziewanych wydarzeń. Pomimo tych trudnych dla nas wszystkich wydarzeń starałem się kontynuować swoje zamierzenia pod kątem rozwoju Gminy Będzino i z tego miejsca chciałbym złożyć szczególne podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w działania lokalnego samorządu, którym na sercu leży dobro naszej gminy.
Naszym priorytetem jest dążenie do poprawy komfortu życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju Gminy Będzino.

 

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

opublikowano 5 stycznia 2022