Informacja z narady Wójta, z sołtysami Gminy Będzino

W dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2015 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Pana Wójta Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy. Podczas narady omówiono zasady sporządzania wniosków o przyznanie funduszu sołeckiego na 2016 rok.

W dyskusji Sołtysi zgłosili Wójtowi oraz obecnym na spotkaniu strażnikom gminnym sprawy wymagające interwencji, pomocy, a głównie dotyczące stanu dróg, poboczy, porządku i estetyki. Dyskutowano nad możliwością podwyższenia diet dla sołtysów. Na zakończenie spotkania głos zabrał Pan Krzysztof Szczur Komendant Gminny Obrony Cywilnej oraz Ochrony PPOŻ, który przeprowadził krótkie szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wójt Pan Broda podziękował sołtysom, za liczne przybycie i zaprosił do uczestnictwa w sesji zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2015 r.

[av_gallery ids=’7624,7625,7626,7627,7628,7629′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-29umev’]

opublikowano 25 czerwca 2015