Informacja z narady Wójta, z sołtysami Gminy Będzino

W dniu 24 września 2015 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy.

Podczas narady omówiono zadania zgłaszane do budżetu na 2016 rok przez Rady Sołeckie. W dyskusji Sołtysi zgłosili Wójtowi sprawy wymagające interwencji, pomocy, a głównie dotyczące stanu dróg, poboczy, porządku i estetyki. Dyskutowano nad możliwością podwyższenia diet dla sołtysów. Wójt Gminy Henryk Broda podziękował sołtysom, za liczne przybycie i zaprosił do uczestnictwa w sesji zaplanowanej na dzień 29 września 2015 r.

Informację przygotowała
insp. UG Ewa Jaroniewska

opublikowano 29 września 2015