W dniu   3 marca 2016 roku , w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy.

Podczas narady sołtysi wysłuchali informacji dotyczącej możliwości pozyskiwania funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na odnawialne źródła energii. Informację przedstawiła Pani Mirosława Aziukiewicz przedstawiciel WFOŚiGW.  W dyskusji Sołtysi zgłosili Wójtowi sprawy wymagające interwencji, pomocy, a głównie dotyczące stanu dróg, poboczy, porządku i estetyki. Pracownicy Urzędu przekazali sołtysom informacje dotyczące zmian w przepisach podatkowych oraz informację dotyczącą zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pan Wójt zaprosił wszystkich sołtysów do udziału w obchodach, z okazji Dnia Sołtysa, w dniu 11 marca 2016 r. organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Będzie można skorzystać z transportu – o godz. 11.00 będzie podstawiony pod Urząd Gminy w Będzinie bus. Wójt Pan Broda podziękował sołtysom, za liczne przybycie i zaprosił do uczestnictwa w sesji zaplanowanej na dzień 14 marca 2016 r. Na zakończenie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli życzenia i wręczyli kwiaty Paniom, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

[av_gallery ids=’9724,9725,9726,9727′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-2q5qaj’]

opublikowano 10 marca 2016